Publius News
Pondělí 16. září 2019

Glosy

Cyril a Metoděj a…?

★ 05.07.2017 ★ rubrika: Glosy

V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s prosbou o vyslání biskupa a učitele, který by položil na Velké Moravě základy (na franských biskupech nezávislé) církve. Obyvatelé Velké Moravy se v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z Východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu Východofranské říše, a tak ze země nechal franské kněze vyhnat. Morava tak postrádala dostatek duchovních a i to mohlo být jedním důvodů Rostislavovy žádosti.

Jako odpověď na toto poselstvo dorazili Na Velkou Moravu (na jaře 863) bratři Konstantin a Metoděj. Tato byzantská misie dosáhla velkých úspěchů hlavně díky plné podpoře ze strany Rostislava, ale i organizačním schopnostem obou bratří a jejich značné osobní autoritě (zejm. Konstantinově). Klíčovou roli hrálo také zavedení nové, slovanské liturgie a užití staroslověnštiny při kázání a výuce.

Konstantin s Metodějem sestavili také takzvaný Zakon sudnyj ljudem (česky Soudní zákon pro laiky), který se ve svém prvním bodě vypořádává s lidmi co nepřijali křesťanství tím, že stanovuje přísné tresty pro ty, kteří konají pohanské oběti nebo přísahy. Trestem bylo to, že: „Každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaný výnos ať se rozdá chudým.“

V roce 864 napadl východofranský král Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav, obležený na Děvíně, byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí – latinské a staroslověnské.

Rušno bylo před více než tisíci lety v našich zemích, velmi rušno A dnes? Jak zpívá Karel Kryl: „na politickém barometru setrvalá níže“… Takový klimbající klid před bouří. Prezident si užívá zasloužené plánované dovolené, předseda vlády se nejspíš stěhuje z bytu, zatímco nedůležitý prezident USA ve Varšavě jedná s vrcholnými představiteli V4. Ospalý letní čas. Tak ospalý, že ani naše bystrozraká média téměř nezaregistrovala, že v Hamburku (summit G20) dochází k historickému setkání amerického prezidenta Trumpa s prezidentem Ruské federace Putinem. Dokonce i CNN je toho názoru, že by toto setkání mohlo „překreslit“ mapu světa. Nám je to podle všeho jedno, v létě, v době prázdnin se přece nic zásadního stát nemůže. Tak nějak jsme si říkali v létě roku 1968. Aby nás 21. srpen postavil rovnýma nohama do sibiřské vánice. Tak my si u nás v srdci Evropy žijeme…


sdílet sdílet sdílet sdílet