Publius News
Pondělí 16. září 2019

Glosy

Něco o depresích

★ 04.08.2017 ★ rubrika: Glosy

Deprese jsou prý civilizační chorobou. No, nejspíš jsou a budou, protože mohutné farmaceutické firmy se ostošest snaží vyvinout něco, co nás deprese zbaví, co nám ze života, jevícího se jako nepřetržitá sekvence průšvihů větších či menších (spíše těch větších), vytvoří zahradu rajskou s muslimskými dvanácti pannami na konci jako návdavkem. Řečeno s Palackým, kdyby deprese nebyly, museli bychom si je vytvořit – na čemž pilně spolu s farmaceutickými firmami pracujeme. Prostě opět „peníze (ty farmaceutské) hledej až v první řadě“. Jeden můj dlouholetý kamarád, lékař (zubní lékař), má velmi kvalitní lék na depresi, když tvrdí : Obujte si gumáky a jděte v podzimním dešti několik kilometrů oraništěm, než padnete „na hubu“. Má po čertech pravdu, tento můj „brother in arm“. Většina problémů, které si vytváříme, jsou v podstatě snadno řešitelné hlouposti, na rozdíl od onoho „pochodu oraništěm s finální hubou v hlíně“.

Deprese ze společenského „výkonu“ republiky České je vcelku pochopitelná a oprávněná. I když jen do určité míry. Podle Ústavy české republiky platí:

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
….

Tedy stěžovat si na to, co se v naší společnosti děje, to je samozřejmě naším právem. Je ovšem naším právem to i změnit. Ano, samozřejmě, slouží k tomu náš způsob voleb zastupitelských orgánů (jsme podle ústavy republikou). Deklarace nezávislosti Spojených států amerických tvrdí, že „k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc za souhlasu těch, jimž vládnou, že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí“.

Není nutné se obracet k Otcům zakladatelům USA. To, co tvrdí tito pánové, není ničím jiným než aplikací prostého selského rozumu (oni ti Američané byli vlastně také většinou farmáři). Zkusme žít v takových těch běžných oblastech typu 1+1=2. Tak žili naši předkové, tak vlastně vznikla i První republika. Tak jsme přežili uragány historických dob… Říká se, že není nad Žida, nad Žida je však Armén, a nad oba dva je ruský „mužik“. Já dodávám, že „nad všechny tři je český sedlák“…


sdílet sdílet sdílet sdílet