Publius News
Pondělí 16. září 2019

Glosy

Obrana věd exaktních

★ 29.08.2017 ★ rubrika: Glosy

To jsou ty vědy, které, mimo to, že jejich pochopení vyžaduje jistý intelektuální potenciál (člověk prostě nemůže být ducha mdlého), poskytují velmi malý prostor pro dezinterpretaci jejich závěrů. Jednoduše, 1+1=2, i kdyby se Parlament ústavní většinou rozhodl o opaku, můžeme třeba v referendu odhlasovat, že Einstein byl šarlatán, ale memento tisíců obětí atomového pekla nad Hirošimou žádná všelidová moudrost z paměti lidstva nevymaže.

A zde je ono faustovské jádro pudla. Exaktní vědy bývají často (správně) nazývány vědami přírodními. Přírodě (ergo Pánu Bohu) je naprosto lhostejno, co si o kterém z procesů kol nás myslíme. Prostě existují zákony, s nimiž, jsme-li moudří, postupujeme v souladu, což je, světe div se, v drtivé většině ku prospěchu i nám. Těžko říct, proč má lidstvo tendenci postupovat naopak, tedy v přímém rozporu s těmito zákony, což se v naprosté většině drtivě nevyplácí.

Jedno dosti exaktní vysvětlení se nabízí. O věcech důležitých rozhodují lidé nemoudří – hlupáci, jak zákon káže. Otázkou je, PROČ mají vůbec možnost o věcech takto důležitých tito evidentní hlupáci rozhodovat? Odpověď je opět velmi jednoduchá. Protože si je lid nadpoloviční většinou zvolil. Znamená to, že nadpoloviční většinu voličů tvoří rovněž nekompetentní hlupáci? Nikoliv nezbytně. Prostě oni nyní vládnoucí hlupáci přesvědčili většinu voličů o tom, že právě oni jsou ti praví. Prostě tyto voliče docela sprostě podvedli. Proč je podvedli? Protože je výhodné rozhodovat o určitých věcech, zejména EKONOMICKY výhodné, tedy podvádět miliony lidí se vyplácí. Výsledek? Vládne nám skupina nekompetentních hlupáků, navíc sprostých podvodníků.

Toť kouzlo exaktních věd. Mezi ně patří i prostý selský rozum, který je jejich králem, tak jako je matematika jejich královnou. Především selskému rozumu se touto cestou klaním. K němu ovšem žádná povinná maturita z matematiky nevede. Stačí docela prostě a jednoduše MYSLET…


sdílet sdílet sdílet sdílet