Publius News
Sobota 06. června 2020

Glosy

Ústava není cár papíru

★ 17.05.2017 ★ rubrika: Glosy

Blíží se konec volebního období, a tu bývá dobrým zvykem šťourati se v zákonech, a to i v tom z nejzákonovatějších, tedy v Ústavě České republiky. Dovoluji si upozornit vážené zákonodárce, že v dávných časech antických byly tyto základní zákony polis tesány do mramoru – zkuste tam prosím zabudovat nějakou zásadní změnu pomocí majzlíku a kladívka, vy neúnavní ústavní kutilové, Patové a Matové našeho ústavního pořádku! Naše ústava je poměrně dobře zpracovaná, byť v dramatické situaci a ve spěchu šitá horkou jehlou (cosi o tom vím). Byla tvořena proto, aby se jejím prostřednictvím dalo vládnout v úplně novém státě, což, přísahám, není žádná legrace.

Jaksi se přitom zapomnělo na ty, kterým se vládnout má. Na občany. Jako někdejší ústavodárce si nejsem tak docela jist, zda-li jsme takto koncipovanou ústavou udělali dobře. Dospívám dokonce k závěru, že našemu lidu, jemuž se má moudře vládnout, by daleko více vyhovoval systém prezidentský, neskrývající se za „demokracii rozhádaných koalic“ a kolektivní rozhodování ve vládních slepencích – mimochodem čím dál, tím horších. Tedy je otázkou, zda by nebylo moudré uvažovat o změně ústavy v tomto směru. Není to v historii nic nového – i „pramáti“ moderních demokratických ústav Ústava Spojených států amerických vznikla až 12 let po vyhlášení nezávislosti USA. Původní státní zřízení bylo konfederací, kterýžto model se natolik neosvědčil, že byl prosazen model ústavy federace, totálně odlišný od původních Článků konfederace. I v našem případě by se jednalo o tak zásadní ústavní změnu, že by snad bylo vhodné kvůli tomu svolat ústavodárné shromáždění – Konvent, který by dokázal ústavu navrhnout a vyložit tak, aby jí byl schopen pochopit každý občan. Byť odpůrce přímé demokracie jsem dokonce toho názoru, že by tato ústava mohla být schválena přímou volbou, tedy referendem. Pak by to mohlo fungovat. Podobně jako Ústava USA, 230 let bez jediného zásahu (!)

Takže ústava není cár papíru, a proto s ní, vážení zákonodárci, račte zacházet s úctou, která jí náleží. Jedna „exploze“ ve formě bezkontextové a populistické „transplantace“ v případě přímé volby prezidenta stačila ažaž…


sdílet sdílet sdílet sdílet