Publius News
Pátek 24. května 2024

O nás

O nás

O projektu Publius News

Dům se staví od základů. Ne tak náš stát . Ústava České republiky byla přijata v hektické době, poznamenané rozdělením Československa. Byla a musela být šita horkou jehlou. Byla  přijata a dalo se na jejím základě vládnout. Ale těch, kterým se vládne, se na jejich názor nikdo nestačil zeptat. Nebyl čas. Zdá se, že ten čas nastává právě nyní, kdy se do rukou současných „mocných“ postupně dostávají i ústavní pravidla, vykládají si je po  svém a ignorují i ty ústavní zvyklosti, které měly za 25 let existence čas vzniknout. Je tedy na čase se nad Ústavou vážně zamyslet s tím vědomím, že ona je tím základním kamenem – ve starořecké polis tesána do mramoru a umístěna v centru – , na němž stojí pevná občanská společnost, znalá svých práv a svobod, ale i jistého druhu povinností.

V roce 1787 ve Spojených státech amerických dospěli jejich zakladatelé do podobného bodu. Konfederativní uspořádání USA bylo nefunkční, konfederační vláda nemohla plnit úlohy, které po ní doba a samozřejmě i občané požadovali. V těchto letech začal vznikat koncept federalismu, jenž je popsán v legendárních Listech federalistů (angl. Federalist). Soubor 85 esejí, které vznikaly během méně než  jednoho roku, napsaný pány Alexandrem Hamiltonem, Jamesem Madisonem a Johnem Jayem, je právě takovýmto základem. Na něm byla postavena Ústava USA, která za 230 let své existence nebyla změněna ani v jediném článku. USA jsou světovou supervelmocí, nejrozvinutější ekonomikou světa a přirozeným vůdcem všech demokratických sil.

Náš cíl je možná příliš neskromný, ale naše stránky se hodlají z velké části věnovat podobnému konceptu. Soubor esejí zde uveřejňovaných, je zaměřen především na historické opodstatnění Českého „národa“ (ve smyslu anglického The Nation), a z těchto hledisek budováním  základů Ústavy České republiky, které by tyto zásady respektovaly. Samozřejmě, že se nevyhneme  glosám politického dění v České republice i v zahraničí, samozřejmě, že se nehodláme vyhýbat  politickým analýzám, samozřejmě, že uveřejníme i Vaše příspěvky, které budou podle nás mít co říci v rámci tohoto formátu.

K tomu nám dopomáhej Bůh. A také Vy, naši milí čtenáři.

 

Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.

Edmund Burke


publius-news
sdílet sdílet sdílet sdílet