Publius News
Pondělí 22. července 2024

Co vy na to, paní Mullerová?

Vymknuta z kloubu,doba šílí… Hamlet
Hledat paralely mezi tím, co se dělo kdysi před věky a děje se dnes, se může zdát nepatřičné, staromilské a podobně. Ani náhodou, prosím. Jistěže citáty z Haškova Švejka a Shakespearova Hamleta nemusí mít v této poněkud odvážné kombinaci na první pohled nic společného, leč mají, a to mají velmi nebezpečně. Srbský radikál Gavrilo Princip spustil svoji pistolkou největší řež v dějinách lidstva s tím, že po vraždě arcivévody Ferdinanda, která byla „pouhým“ spouštěčem čehosi nepředstavitelného, se svět už nikdy nevrátil a vrátit nehodlá do dob viktoriánské pohody, dlouhých vleček a vídeňských valčíků. Slova kralevice dánského o době vymknuté z kloubu jsou shakespearovsky dokonalá a platná s malými přestávkami, spíše kraťoučkými oddechy, po více než dlouhých sto let. Jsou vraždy světových vůdců (politiků) nějakými záchvěvy chorobných či jinak zfanatizovaných mozků, nebo „pouhými“ drastickými zprávami vyššího řádu adresovanými lidstvu, že je skutečně něco v nepořádku? Že prostředí v němž žijeme a které se svatou vírou v nějakou naši dokonalost hloupě až sebevražedně chaoticky přetváříme tak, že přestává být společensky neúnosné, neboť forma jeho pokřiveností hrozí nějakým einsteinovským kolapsem, nevyhnutelným, pokud s tím něco neráčíme udělat? Děláme to skutečně MY, nebo nějací ONI? Řečeno velmi drsně, obojí je správně, přátelé. Lidstvo zdaleka není nějaký homogenní celek, nýbrž docela pestrá směsice laskavých lidí, géniů, normálních a příjemných jedinců, pak poněkud nebezpečné beztvaré masy kamvítrtamplášťů, no a lumpů, piškuntálů, lidských sviní, zločinců, vrahů a gaunerů. Ti posledně jmenovaní mají zázračnou schopnost ty dříve jmenované přesvědčovat a nejrůznějšími mnohdy velmi odpornými prostředky (lží, zbraní, vyhrožováním, atd.), kteréžto prostředky jsou ve vyspělých společenských formacích kodifikovány, ba do příslušných ústav vtěleny, nakonec „přesvědčit“, že je oni jsou ti praví, předurčení k tomu, aby naše životy ovládali tak, jak jim to vyhovuje. Zda to vyhovuje nám ostatním, to je otázka zapovězená až trestná (a také trestaná). Předpokládejme, že oněch druhých je menšina, což je logické, jinak by se sežrali mezi sebou navzájem. Ta doba vymknutá z kloubu jim vyhovuje jako málo co, neb i příslušná „pravidla“ jimi vytvářená a nám vnucená jsou jaksi čím dál, tím vykloubenější. Co s tím? Velmi jednoduché. Je třeba vykloubení narovnat, a to postaru, rázným trhnutím. Že to bolí? Samozřejmě. Že je to nutné? Rovněž samozřejmě. Že už včera bylo pozdě? To není tak jisté, ale mohlo by být!!


nato

Fenomén NATO, aneb, byl náš vstup do NATO samozřejmostí?

RNDr. Otakar Vychodil ★ rubrika: Eseje
"Nové lži se poslouchají líp než staré pravdy" Anton Pavlovič Čechov

Prolog Je velmi těžké si zahrávat s tímto tématem, spíše fenoménem, kterým NATO (North Atlantic Treaty Organization), bez pochyby nejsilnější obranná organizace v historii lidstva, bezesporu je. Proč tato aliance, čítající dnes 30 členů vzbuzuje […]

[více…]


RRMT

Vymírání druhu

20.09.2018 ★ rubrika: Analýzy

„Každý, kdo chce být veliký, musí dokázat to, co velikost vyžaduje“ Platón „Hromadné vymírání (někdy také masové vymírání) je událost, během které dočasně rapidně klesá diversita životních forem na Zemi. Jinými slovy, rychlost vymírání jednotlivých […]


starman

Star Man…

13.04.2018 ★ rubrika: Analýzy

Děcka, vždycky jsem vám záviděl, že vy se, narozdíl od nás, dožijete věcí, u kterých jsme tak moc chtěli být, což nám není souzeno protože takový už je život. Trochu se nám to splnilo, byli […]


Prodaná nevěsta 7

Česká povolební „skočná“

27.07.2017 ★ rubrika: Analýzy

Kdo by neznal Smetanovu Prodanou nevěstu, která začíná legendární „skočnou“. Takový ten tanec, v podstatě polka (spíše kvapík), jímž se chasa na návsi před posvícením baví. Proč bychom se netěšili, že? Tanec rozverný, veselý , […]


Publius:
římský konzul Publius Valerius Publicola a rovněž pseudonym, pod kterým 3 autoři: Alexander Hamilton, James Madison a John Jay publikovali mezi říjnem 1787 a srpnem 1788 sérii 85 článků hájících ratifikaci Ústavy Spojených států amerických. Články známé jako Listy federalistů vycházely v The Independent Journal a The New York Packet a zůstávají dodnes prvotním zdrojem interpretace americké ústavy, neboť tyto eseje dávají obecný přehled o srozumitelné a atraktivní verzi filosofie a motivací navrhovaného systému vlády. Autorům se tímto způsobem podařilo ovlivnit volbu ve prospěch ratifikace a usměrnili tak budoucí interpretaci Ústavy USA.

Federalisté
sdílet sdílet sdílet sdílet