Publius News
Neděle 05. července 2020

Glosy

Čí je EU?

★ 31.05.2017 ★ rubrika: Glosy

Naše! Toto tvrdí známé přísloví i stará hanácká píseň. No, abych pravdu řekl, nevím. Německo hrozí zemím, které „nebudou dodržovat zásady právního státu“, že přijdou o kohezní fondy. To jsou finance, určené na rozvoj chudších zemí EU.

Je tu však určitý problém. Především v tom, kdo rozhodne, co je porušováním zásad právního státu. Vychází mi z toho, že Německo. To by bylo logické tehdy, kdyby EU bylo nějakým německým vlastnictvím, což de iure není. Ve smlouvě o členství v Evropské unii, kterou podepisovaly země, jichž se to může týkat, se alespoň nic takového neříká. Na druhé straně, těžko si dovedu představit návrh Německa, který bude zamítnut vrcholnými orgány EU.

Zdá se, že tento postoj Německa nabývá postupně na síle. Podobná prohlášení slýcháme už jistou dobu, zejména v souvislosti s kvótami přijímaných migrantů. I když v této oblasti zastává Česká republika v souladu s názorem většiny občanů zamítavé stanovisko, zdá se, že současným terčem německých prohlášení jsou spíše Maďarsko a Polsko – naši kolegové z Visegrádské skupiny. Rýsují se hned dvě otázky. Proč V4 mívá na určité věci jiný názor než ostatní země EU a proč to vadí hlavně Německu? Svádět to pouze na předvolební rétoriku je samozřejmě možné a z části to bude i pravda. Německo je nejsilnější zemí EU, jednou z nejsilnějších ekonomik světa, a také nejvíc přispívá do společné pokladny Evropské unie. Má samozřejmě jako stát právo se vyjadřovat k tomu, jak se s těmito finančními prostředky zachází. Ale to je asi tak všechno. Suverenita států EU prostě narušována být nemůže. EU není federací, vlády v jednotlivých státech jsou voleny tamními občany, jedině tito občané mohou rozhodovat o tom, kdo bude v čele jejich států. Že se Němcům nemusí líbit, to je možné, ale rozhodovat o tom, že tento či onen stát porušuje jakési obecně definované principy, a vyhrožovat ekonomickými tresty, to určitě v pořádku není a působí to jako nátlak zvenčí. Čestnější by bylo navrhnout vyloučení takového státu ze svazku Evropské unie, pokud to jde.

Jakési souznění zemí V4 v jistých věcech, to je věc jiná. Má zřejmě historické kořeny, k nimž určitě patří i špatné zkušenosti s Německem. Německo má v současnosti rozhodně jiný charakter než v minulosti, ale historické reminiscence jen tak nevymizí. V žádném případě není moudré se je snažit vymýtit násilím. To prostě nefunguje


sdílet sdílet sdílet sdílet