Publius News
Pondělí 15. dubna 2024

Glosy

O ideologiích…

★ 21.11.2021 ★ rubrika: Glosy

„Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.“ Francois M. Voltaire

Jako svobodný člověk nikomu neupírám právo na názor, byť by tento názor byl „sebeblbější“, dokonce jsem ochoten spolu s Voltairem bojovat za to, aby každý toto právo měl. Automaticky předpokládám, že ani mně nikdo nemá právo jakýkoliv názor vnucovat, natož pak mocenskými prostředky. Jak se rozhodnu já, či kdokoliv jiný, to je výhradně moje, či jeho, osobní věc. Nejhorší totiž je, když se na takovémto názoru postaví nějaký pseudohodnotový systém, který mě nutí se v rámci těchto „hodnot“ chovat, jinak se mi „zle povede“. Tedy se z něj stává ideologie, v nejhorším případě ideologie vládnoucí. V současnosti to vypadá, že ovládnout svět se snaží další dvě nesmiřitelné ideologie.
Ideologie I. (vládnoucí) : Tvrdí, že svět stvořil Nejočkovanější ze všech očkovaných slovem (lógos): Budižvakcína! Vyznačuje se velkým fanatismem, ve znaku má injekční stříkačku směřující hrotem k nebesům (V Praze na Letenské pláni zřejmě hodlá tento symbol vybudovat v životní velikosti -cca 30m). Jejím cílem je povinným permanentním proočkováváním celého lidstva dosáhnout všeobecného blahobytu. Její Desatero začíná 1. přikázáním: V nejednoho Pfizera věřiti budeš!, atd.
Ideologie II. (nevládnoucí): Nevěří v nikoho a ničemu, vyjma „souvěrců“. I ona se vyznačuje velkým fanatismem, ve znaku má obrácenou, tedy hrotem do země zabodnutou, přeškrtnutou injekční stříkačku. Pomníky stavět nehodlá. Rovněž nehodlá brát v úvahu přírodní zákony (v čemž se shoduje s ideologií ad. I., což obě dvě popírají). Na rozdíl od vládnoucí ideologie I. nemá k dispozici státní aparát, takže se může prosazovat pouze pouličními střety s ní, dále pak hromadnými seancemi na sociálních sítích. Jejím základním heslem zřejmě je: „Počkejte, až vyhrajeme, pak uvidíte!“ ( „co“ a „kteří“ to uvidí, o tom takticky mlčí), atd.
Pokud někdo dospěl k závěru, že slovo „ideologie“ je z mého hlediska slovem sprostým, ubezpečuji ho, že tomu tak je. Dokonce jedním ze slov nejsprostších. Stačí se podívat do historie i současnosti kolem sebe – škody, které byly, jsou a zřejmě dále budou páchány ve jménu jakýchkoliv ideologií jsou očividně nezměrné…


sdílet sdílet sdílet sdílet