Publius News
Sobota 06. června 2020

Archiv autora


CNN-faktor

cnn
★ 31.05.2017 ★ rubrika: Analýzy

Poprvé jsem toto slovní spojení zaznamenal na jednom z mnoha zasedání členů parlamentů zemí NATO – Severoatlantického shromáždění (NAA). Bylo to v Londýně roku 1994. Panelová diskuse na téma „úloha médií v mezinárodní i národní […]


Čí je EU?

★ 31.05.2017 ★ rubrika: Glosy

Naše! Toto tvrdí známé přísloví i stará hanácká píseň. No, abych pravdu řekl, nevím. Německo hrozí zemím, které „nebudou dodržovat zásady právního státu“, že přijdou o kohezní fondy. To jsou finance, určené na rozvoj chudších […]


Evropa a její schopnost obrany

★ 30.05.2017 ★ rubrika: Glosy

Po bruselském summitu NATO jsem zaznamenal silácká prohlášení evropských představitelů na téma posílení evropské obrany. V podstatě jakousi „deklaraci nezávislosti“ Evropy na USA ve věcech obranných. Myslím si, že při těchto závažně působících krocích je […]


II. Zrození naší civilizace…

recko
★ 29.05.2017 ★ rubrika: Eseje
„Naše bytí ve světě je bytí ve světě lidí, člověk je zóon politikon“ - Jan Patočka

Jeden z nejvýznamnějších filosofů novodobé české historie profesor Jan Patočka se narodil před 110 lety. Spolupracoval s gigantickými osobnostmi filosofů první poloviny 20. století, zakladatelem moderní fenomenologie Edmundem Husserlem a jeho asistentem Martinem Heideggerem, pokládaným za největšího filosofa 20. století. Do novodobé historie vstoupil Patočka jako jeden z autorů Charty 77, v podstatě její duchovní otec. Před 40 lety, ve věku 70 let zemřel po vyčerpávajícím výslechu StB.

Patočkův filosofický pohled na dějiny naší civilizace, které v jeho pojetí prakticky skončily v 20. století dvěma světovými válkami, se může zdát na první pohled. poněkud pesimistickým. To, co se děje v současnosti, mu však svým způsobem dává za pravdu. Můžeme se nacházet v období civilizačního zlomu, možná se naše pospolitost v bolestech transformuje v jinou kvalitu. V jakou? Hledat odpověď na tuto otázku je velmi těžké. Možná nastupují nová Patočkova „lidstva“, jejichž chování je nepředpověditelné. Je dokonce možné i to, že odkaz naší civilizace pro ně ztratí jakýkoliv význam, že nebudou „chtít mít dějiny“…


Problém vskutku zásadní

★ 29.05.2017 ★ rubrika: Glosy

Považovat za aktuální problém KDU-ČSL skutečnost, že v nově zvoleném vedení nemají žádnou ženu, je sice možné, ale to je hájemstvím genderových blouznivců. Letitý problém toho, zda je kvalita člověka určována jeho pohlavím, barvou pleti, […]


Věřiti průzkumům?

★ 27.05.2017 ★ rubrika: Glosy

V jednoho Boha věřiti budeš. Poměrně jasné sdělení, spíše příkaz – první přikázání z Desatera. Zde není o čem pochybovat, natož pak si to vykládat různě. U průzkumů veřejného mínění, zvláště pak těch, které se […]


Co my NA TO?

★ 26.05.2017 ★ rubrika: Glosy

„I ta kočka chlupatá, mňouká, že chce do NATa…“ zpíval někdy v polovině devadesátých let v jedné ze svých písní Jan Vodňanský. Tento specifický humor byl naprosto na místě, zvláště v oněch letech, kdy se […]


„Pilný“ ministr

★ 25.05.2017 ★ rubrika: Glosy

Ostatní země nám mohou závidět. Málo z nich se může pochlubit tím, že budou mít ministra, jehož příjmení zaručuje, že bude bez oddechu pracovat celé dny ve prospěch lidu své země. Potud ironie. Jinak je […]


Konec historie… ?

By NASA Astronaut (either James A. Lovell, John L. Swigert, or Fred W. Haise) (Apollo Imagery NASA GRIN) [Public domain], via Wikimedia Commons
★ 24.05.2017 ★ rubrika: Analýzy

„Houstone, máme problém“, těmito dnes legendárními slovy oznamoval v dubnu 1970 kapitán vesmírné lodi Apollo 13 James Lovell řídícímu středisku v Texasu malér, startující jedno z největších dobrodružství v historii astronautiky, které s obrovským vypětím […]


Quod usque tandem??

★ 24.05.2017 ★ rubrika: Glosy

Touto legendární otázkou se rozhořčený senátor Cicero obrátil na vzbouřence Catillinu, který vstoupil do římského senátu, jakoby se nic nedělo, přestože jeho spiknutí bylo odhaleno. Doplněno o „Catillina abutere patiencia nostra?“, dostává tato otázka poněkud […]


sdílet sdílet sdílet sdílet